СЕРВИЗ ФРИГОМАКС
gsm:0878/105-608

РЕМОНТ ЛЕДОГЕНЕРАТОРИ

Ремонтираме, поддържаме и извършваме профилактика на ледогенератори на теририторията на град София .

Видове ледогенератори

Ремонт ледогенератори
Ледогенератори за кубчест лед
Ремонт ледогенератори
Ремонт ледогенератори
Ледогенератори за зърнест лед
Ремонт ледогенератори
Ледогенератори за люспест лед
Ремонт ледогенератори
Ледогенератори за зарчест лед