0878/105-608

Сервиз Фригомакс ЕООД гр.СОФИЯ

Сервиз за ремонт на ледогенератори.

сервиз фригомакс
 
 
 
                                            

Ремонтираме, поддържаме и извършваме профилактика на ледогенератори на теририторията на град София

Видове ледогенератори.

Ледогенератори за кубчест лед
Ледогенератори за зърнест лед
Ледогенератори за люспест лед
Ледогенератори за зарчест лед