СЕРВИЗ ФРИГОМАКС

РЕМОНТ НА ХЛАДИЛНИЦИ

РЕМОНТ ХЛАДИЛНИ

КАМЕРИ
РЕМОНТ ХЛАДИЛНИ ВИТРИНИ

gsm:0878/105-608
ремонт хладилни камери
Електрони термостати за управление на хладилни камери
Термо панели за хладилни камери
Хладилни камери
Нашия сервиз извършва ремонт поддръжка и профилактика на хладилни камери, хладилни инсталации.
Хладилните камери са предназначени за съхранение на краткотрайни продукти. Има няколко вида хладилни камери според предназначението:
-нискотемпературни това са  хладилни камери за дълбоко замразени продукти
-средно температурни това са хладилни камери за охладени продукти
-шокови замразите ли това са камери за бързо замразяване на продукти
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация и правилния монтаж на термопанелите.
ремонт на хладилници
ремонт хладилни витрини

Ремонт хладилници
Ремонт на хладилници


Ремонт хладилни витрини


Ремонт на климатици

[Ремонт хладилници] [Ремонт на хладилници] [Ремонт на климатици] [Ремонт хладилни камери] [Ремонт хладилни витрини] [Ремонт бяла техника] [За контакти]
[Как работи хладилника] [Как работи климатика] [Видове фреони] [Ремонт ледогенератори] [Ремонт на готварски печки] [Професионални хладилници]