СЕРВИЗ ФРИГОМАКС

РЕМОНТ НА ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ
РЕМОНТ НА ПЕРАЛНИ
РЕМОНТ НА СЪДОМИЯЛНИ
РЕМОНТ НА БОЙЛЕРИ

gsm:0878/105-608
ремонт на перални
ремонт на хладилници