0878/105-608

Сервиз Фригомакс ЕООД гр.СОФИЯ

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ХЛАДИЛНИЦИ

ремонт хладилници Liebherr
ремонт хладилници Electrolux
ремонт хладилници Fagor
ремонт хладилници Foster
ремонт хладилници Williams
ремонт хладилници Gram
сервиз хладилници Liebherr
сервиз хладилници Electrolux
сервиз хладилници Fagor
сервиз хладилници Foster